Som ett led i att minska sina koldioxidutsläpp med 30 procent de kommande tio åren, bygger Subaru nu en solcellpark till sin transmissionsfabrik i Gunma Japan.

Solenergiparken beräknas vara i full drift under mars 2020. Parken ska byggas och underhållas av Japan Facility Solutions och kommer leverera 5.000 MW på årsbasis.

Enligt beräkningar från Tepco (Tokyo Electric Power Company) ska den nya anläggningen minska Subaru-fabrikens koldioxidutsläpp med 2.370 ton varje år.

Subaru reviderade sin miljöpolicy förra året och fastslog att fabrikernas totala utsläpp globalt ska minskas med 30 procent fram till 2030. Initiativet med solcellsparken är det senaste steget i företagets engagemang i det ambitiösa Tochigi Furusato Denki-programmet, som syftar till att förnybar el ska produceras av den som konsumerar den och där den konsumeras.