Tietosuoja- ja rekisteriseloste – Autotalo Jedi

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Yleistä

Autotalo Jedi Oy (jäljempänä rekisterinpitäjä) noudattaa vastuullisesti henkilötietojen käsittelyä koskevaa henkilötietolakia. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisterissä olevalle asiakkaalle tarjottavien palveluiden mahdollistaminen ja sopimusten teko.

 1. Rekisterin nimi

Autotalo Jedi Oy:n asiakasrekisteri

 1. Rekisterinpitäjä

Autotalo Jedi Oy (2071813-2)
Teollisuustie 12 A
06150 Porvoo

 1. Yhteyshenkilö

Olle Back
puh. 040 583 4921
sähköposti: olle@autotalojedi.fi

 1. Kerättävät henkilötiedot

Asiakkaalta kerätään ja tallennetaan seuraavia tietoja;

 • Sukunimi
 • Etunimi
 • Henkilötunnus
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Asiakkaan omistaman tai hallitseman ajoneuvon rekisterinumero

Yhteydenotot: puhelu, kirje tai sähköpostiviesti.

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen keräämisen pääasiallisena käyttötarkoituksena on rekisterissä olevan asiakkaan palvelemisen mahdollistaminen autokauppaa koskevissa asioissa, sisältäen auton oston, vaihtamisen ja eteenpäin myymisen, sekä kaiken tähän liittyvän välttämättömän henkilötietojen käsittelyn. Käsittelyn käyttötarkoituksena on toisin sanoen henkilötietolain mukaisten henkilötietojen käsittelyä koskevien yleisten edellytysten (Henkilötietolaki 8 §) rajoissa olevan toiminnan toteuttaminen.

 1. Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään. Asiakkaan luvalla henkilötietoja voidaan kerätä myös kolmansilta osapuolilta (esimerkiksi Trafin ajoneuvorekisteri ja muut vastaavat rekisterit).

 1. Rekisterin suojaus ja tietojen säilytys

Riippuen tietojen tallennusalustasta, tiedot on tallennettu lukkojen ja/tai salasanojen taakse. Kulunvalvonta on järjestetty asianmukaisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Vain tietyillä, ennalta määrätyillä tahoilla on pääsy rekisteriin käsiksi.

Tietoja säilytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

 1. Henkilötietojen luovutus

Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanit (rahoitusyhtiöt) asiakkaan suostumuksella. Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille markkinointi-,tms. tarkoituksissa.

 1. Asiakkaan tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisterissä olevalla asiakkaalla on oikeus maksutta kerran vuodessa tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Mikäli edellisestä tietojen tarkastamisesta on kulunut alle vuosi, on rekisterinpitäjällä oikeus periä kohtuullinen kustannus tietojen hakemisesta rekisteristä.

Tarkastusoikeutta koskevat kyselyt tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriselosteen kohdassa 2 olevaan osoitteeseen.

Jos asiakasta koskevat tiedot ovat vääriä tai henkilötielain vastaisia, on asiakkaalla oikeus saada tiedot oikaistua viipymättä. Mikäli rekisterinpitäjä katsoo, ettei oikaisuun ole aihetta, on asiakkaalla oikeus saada tästä kirjallinen todiste sisältäen syyt siihen, miksei korjaustoimenpiteisiin ole ryhdytty.

Rekisterissä olevalla asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Scroll to Top